Vad är kiropraktik?

En kiropraktor är specialist på diagnosticering och behandling av mekaniska störningar av kroppens leder och muskler, samt deras inflytande på nervsystemet. Med specifika handgrepp avhjälper kiropraktorn dessa låsningar.

Vad är skillnaden på en Leg. Kiropraktor och Dr. of Chiropractic?
På Kiropraktik & Hälsa är alla våra kiropraktorer utbildade utomlands. Detta innebär.....

Vad händer hos en kiropraktor?

Vid första besöket hos kiropraktorn görs först en grundlig sjukdomshistoria (anamnes) samt klinisk undersökning, som vid behov kan kompletteras med en remittering till röntgenundersökning. I vissa fall kan det även bli aktuellt med remittering till läkare eller sjukgymnast. Utifrån detta ställs en diagnos och behandlingsplan upprättas.
Patienten beskriver sina problem med egna ord. Utifrån denna beskrivning ställer kiropraktorn fördjupade frågor som kan handla om arbetssituationen, tidigare sjukdomar och användning av mediciner.

Hur kommer kiropraktorn fram till en riktig diagnos?
En kiropraktorn observerar patienten med fokus på muskeltonus samt en hållningsanalys av ryggraden och extremiteter. Vidare undersöker kiropraktorn patienten för eventuella dysfunktioner genom att utföra palpation samt aktiv och passiv rörelser av kroppens leder. Klassiska ortopediska och neurologiska tester används också som en del av kiropraktorns undersökning.

Vad behandlar en kiropraktor?
Årligen tar fler än 100 000 människor kontakt med kiropraktor. Därmed är kiropraktorer den i det svenska hälso- och sjukvårdssystemet som behandlar flest ryggpatienter.

De flesta patienter kommer till kiropraktorn med problem i korsryggen, t.ex. ryggskott eller diskbråck, men det är också många, som besöker kiropraktorn för ont i nacken, huvudvärk, migrän eller liknade.

Behandling:
En kiropraktorn behandlar leder och muskler med hjälp av speciella handgrepp vars syfte är att återställa bästa möjliga rörlighet i leden. Denna behandling kan kompletteras med olika behandlingstekniker för muskler, övningsinstruktioner och rådgivning.

Akademisk bakgrund:
Man ska inte kompromissa när det gäller akademisk nivå och kompetens. Därför har Doctors of Chiropractic Sven Malmborg, Ulrika Wijkström och David Larsson en 5-årig akademisk, internationellt erkänd universitets utbildning. Efter avslutad utbildning och ytterligare ett års praktiktjänstgöring erhålls legitimation från Socialstyrelsen.
Som legitimerade kiropraktorer är vi medlemmar i LKR (Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation.

Tidsbeställning/telefontid: Måndag & Torsdag 07.30-13.00 14.00-16.30 Tisdag, Onsdag & Fredag 07.30-13.00.

Tel: 035-12 94 00