Sven Malmborg
Kiropraktor

Sven Malmborg Doctor of Chiropractic graduerade från National college of chiropractic i Chicago USA 1975. Sven har arbetat i Halmstad sedan 1976 med undantag för två år i Oakland Nya Zeeland 1998-1999. Där kom Sven i kontakt med Applied kinesiology som är en viktig och specifik testmetod för muskel och neurologisk funktion, en metod som Sven använder sig av som en del i sin behandling och diagnostik.
Sven har genom åren skaffat sig en mycket stor erfarenhet vad gäller behandling av de mest skiftande hälsoproblem inte minst vad gäller nack och bäckenproblem.

Sven Bertil Swanling
Näringsterapeut

Sven Bertil Swanling är Dip. Näringsterapeut och Dip. Kinesiolog och har arbetat med alternativmedicin sedan 1987, han började med massageterapi och har genom åren utvecklat praktiken med bla kinesiologi, näringsterapi, DNA analys och hårmineralanalys. Att ge patienter skräddarsydda kosttillskotts rekommendationer är en viktig del av behandlingarna. Detta förbättrar även utsikterna för ett gott behandlingsresultat.
Sven Bertil har varit verksam på Kiropraktik & Hälsomottagningen sedan 1993.

www.4wellness.se

För mailkontakt: 4wellness.halmstad@gmail.com