Josephine har en 4-årig högskoleutbildning enligt europeisk standard hos Skandinaviska Osteopathögskolan och en Bachelor of healthcare från Metropolia University of Applied Science i Helsingfors. Med en idrottskarriär inom golfen har hon en unik och specialiserad kunskap för idrottsmedicin och golfsvingens relation till smärta, värk och stelhet. Josephine är också diplomerad massör. Som terapeut förespråkar hon människan som en helhet. För att kunna förstå och behandla orsak till att symtom bibehålls eller uppstår krävs en djup förståelse och ödmjukhet för de många komplexa system kroppen är uppbyggd av. Osteopaten diagnostiserar och behandlar olika besvär relaterade till smärta och värk. Behandlingen kan se väldigt olika ut beroende på individ och besvär.

Osteopater är en erkänd och etablerad yrkesgrupp i många länder världen över. I takt med att osteopatin växer i Sverige blir den nu alltmer känd hos allmänheten, sjukvården, idrotten, företagshälsovården och försäkringsbolagen.

Läs gärna mer & boka tid på www.osteopatenvast.com