Akupunktur enl TCM (traditionell kinesisk medicin)

Akupunktur betyder nålbehandling och är en del av traditionell kinesisk medicin, som även innefattar massage, örtläkekonst och qigong ( meditativ rörelse). Människans livskraft kallas för qi. Vid sjukdom beskrivs flödet av livskraften qi som störd. Med akupunktur kan jämvikten och ett lagom flöde av qi uppnås, vilket återställer hälsan eller lindrar sjukdom.
Akupunktör är yrkestiteln för den som utför akupunktur enligt traditionell kinesisk medicin. Utbildningen pågår under minst tre år. Ett flertal behandlingstekniker ingår, likaså skolmedicinsk utbildning.
 

Behandlingen går till så här:

Tillsammans samtalar du och jag om åkommans art. Jag gör en bedömning om vilka punkter som kommer att användas. Nålarna är mycket tunna, sätts på respektive punkt jag har valt.Normalt är det 6-10 nålar första gången. Du vilar därefter på behandlingsbänken.
Vanligtvis infinner sig ett lugn efter behandlingen,det känns bra.
Antal behandlingar varierar, brukar vara mellan 3-6 gånger.

Akupunkturens ursprung och utveckling:

-Ursprunget till dagens akupunktur finns i Kina, där traditionell behandlinganvänts och utvecklats under tuentals år.
-Under stenåldern i Europa kan en akupunkturliknande behandling ha förekommit. Den så kallade ismannen, Ötzi, hade tatueringar över akupunkturpunkter.
-Inom svensk folkläkekonst har akupunkturliknande behandlingar utförts.
-Jesuitmunkar införde kinesisk akupunktur i Europa under 1600-talet.
- I Sverige på 1700-talet beskrevs en lärljunge till Linné asiatisk läkekonst. På 1800-talet användes akupunktur i Uppsala.
-Under 1970-talet uppmärksammades akupunkturen stort igen i väst då amerikanska journalister närvarat vid operationer i Kina, utförda med akupunktur som smärtlindring.
-På 1980-talet infördes sensorisk stimulering för smärtlindring i svensk landstingsvård. Däremot uteslöts kinesisk akupunktur med sina många behandlingsområden för en lång rad sjukdomar.
-I många västländer används och rekommenderas i dag kinesidk akupunktur som vårdform även av läkare.