Sven graduerade som Doctor of Chiropractic från National college of chiropractic i Chicago USA 1975. Sven har arbetat i Halmstad sedan 1976 med undantag för två år i Auckland Nya Zeeland 1998-1999. Där kom Sven i kontakt med Applied kinesiology som är en viktig och specifik testmetod för muskel och neurologisk funktion, en metod som Sven använder sig av som en del i sin behandling och diagnostik.
Sven har genom åren skaffat sig en mycket stor erfarenhet vad gäller behandling av de mest skiftande hälsoproblem inte minst vad gäller nack- och bäckenproblem. Sven är grundare utav kliniken Kiropraktik och Hälsa i Halmstad som är en utav Sveriges äldsta kiropraktorkliniker.